Ontdek tijdens deze eenmalige wandelingen de roemruchte historie van de Twin Cities: de
vestingen Nieuwpoort en Schoonhoven in de Oude Hollandse Waterlinie, ooit de sleutel tot het
machtige graafschap Holland.
13.30 u: vestingwandeling Schoonhoven (start: Leksteiger Buiten de Veerpoort)
15.00 u: overtocht naar Nieuwpoort met voetveer ‘Af en toe’
15.15 u: vestingwandeling Nieuwpoort (start: Leksteiger Het Hoofd)
Na afloop brengt voetveer ‘Af en toe’ u desgewenst weer terug naar de Zilverstad