Plaats: Nederlands Zilvermuseum

Het bezoeken van het spreekuur kan uitsluitend op afspraak.