Schoonhoven is bereikbaar via de provinciale wegen N210 (Rotterdam, Gouda) en de N216 (Gorinchem). De Veerdienst Schoonhoven onderhoudt een frequente verbinding tussen Schoonhoven en Liesveld. Bussen rijden volgens dienstregeling vanuit Utrecht, Rotterdam en Gouda naar Schoonhoven.    

Veerdienst Schoonhoven

Buiten de Veerpoort 2
2871 CC Schoonhoven
Telefoon: 0182-382387
Website: www.veerdienst-schoonhoven.nl

Arriva

Buslijn 195 en 295 van Utrecht
via Schoonhoven naar Rotterdam v.v.
Buslijn 197 van Gouda naar Schoonhoven v.v.
www.arriva.nl