De activiteiten van Zilverstad Marketing zijn ondergebracht in een stichting genaamd: Stichting Schoonhoven Zilverstad.   

Het stichtingsbestuur bepaalt op hoofdlijnen de onderwerpen en activiteiten waar Zilverstad Marketing zich mee bezighoudt. In het bestuur zijn diverse stakeholders vertegenwoordigt. In onderstaand overzicht is de samenstelling van het bestuur met bijbehorende stakeholders terug te zien.

Naam: Vertegenwoordiger van:
   
Hans de Wit Voorzitter
John de Wit Horecavereniging Schoonhoven
Frank Gijzen Ondernemerskring Schoonhoven
George Hamel Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy
Michiel van der Schaaf                  Winkeliersvereniging Winkelcentrum Schoonhoven         

 

Zilverstad Marketing is de uitvoeringsorganisatie. Werkzaamheden van Zilverstad Marketing worden uitgevoerd door citymarketeer Corné van Roest. 

Zilverstad Marketing informeert het bestuur en wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers, de beleidsmedewerker Economische Zaken en Toerisme van de Gemeente Schoonhoven en de locatiemanager van de VVV.

Het geeft bovendien signalen en ideeën door aan de stuurgroep m.b.t. visieontwikkeling. Daarnaast speelt de uitvoeringsorganisatie een belangrijke rol in het laten draaien van de motor van Zilverstad Marketing waaronder het organiseren van overleg, bijeenbrengen van partijen en het voeren van de communicatie.