In opdracht van de gemeente Schoonhoven voert Citymanagement een 0-meting uit om inzicht te verkrijgen in het aantal bezoekers van Schoonhoven, de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers en de door de bezoekers gedane bestedingen. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de ambities uit de in 2012 opgestelde visie Recreatie en Toerisme Schoonhoven te meten. Ambities uit de visie zijn namelijk het vergroten van het aantal bezoekers, het verlengen van de verblijfsduur en het verhogen van de bestedingen. Uitgangspunt hierin is het groeien naar economische groei. In de visie zijn doelstellingen geformuleerd voor de periode tot 2016. Door de huidige stand in beeld te brengen kan er in de komende jaren gekeken worden of er sprake is van groei en er dus voldaan wordt aan de beoogde doelstellingen. 

Schoonhoven gaat zijn goud-en zilversmeden ingraven in de bestrating, althans hun meester- en gildetekens. Een proef hiermee start tijdens de Nacht van het Zilver op zaterdag 14 december aanstaande. 

Om 20.00 uur zal de eerste stoeptegel van Meester Marjon Kappers voor haar zaak in de Lopikerstraat  door de Nachtburgemeester worden onthuld. De tegel is door eendrachtig samenwerken van Hieselaar uit Schoonhoven en Lekbeton uit Groot-Ammers tot stand gekomen. In eerste instantie verdroegen de materialen roestvrijstaal en beton elkaar niet erg, maar nadat nog wat laatste oneffenheden in de opstaande randen met een dremelfreesje zijn weggehaald, is  dan toch eindelijk de eerste tegel klaar om geplaatst te worden. De komende tijd zal de tegel getest worden op ondermeer slijtage. Uiteindelijk is het de bedoeling een meestertekenroute door Schoonhoven aan te leggen. Het project is een initiatief van Citymanagement en kon mede dankzij subsidies van de Provincie Zuid-Holland worden gerealiseerd. Er is vooralsnog financiële ruimte voor 13 tegels.

Toerisme Utrecht zet actief in op het benaderen van touroperators en zoekt hierin de samenwerking met toeristische trekpleisters uit het Groene Hart. Als  de Zilverstad van Nederland  wil Toerisme Utrecht Schoonhoven meenemen in hun touroperaterbenadering. 

Door een interressant pakket aan te bieden aan touroperators, nationaal en internationaal, is het de bedoeling om het aantal bezoeken van touroperatororganisaties binnen het groene hart significant toe te laten nemen. Onder het motto van samen sta je sterk participeren we als Citymanagement Schoonhoven graag mee in deze ontwikkeling. Vanaf januari 2014 zullen de touroperatororganisaties actief worden benaderd. Andere steden die in aanmerking komen voor een mogelijke samenwerking zijn onder andere Leerdam Glasstad en Gouda Kaasstad.

In de afgelopen periode heeft Citymanagement Schoonhoven de door de VVV Zuid-Holland Zuid vervaardigde toeristische stadsgidsen verspreid in de regio. Zo hebben een groot aantal overnachtingsmogelijkheden in de Lopikerwaard, Alblasserwaard en de Krimpenerwaard de toeristische stadsgids ontvangen.   

Toeristen in de regio worden op deze manier zo volledig mogelijk geïnformeerd over alle highlights van Schoonhoven, tips voor een dagje uit en praktische informatie met gegevens over musea, ateliers, galeries, fietsroutes, stadswandelingen, excursies, monumenten en restaurants. Ook is de gids op lokaal niveau verspreid onder alle horeca, musea en overige bezienswaardigheden. Met het toeristisch seizoen in het verschiet willen we de bezoekers van de Zilverstad op deze wijze gastvrij ontvangen.

De toeristische stadsgids is in opdracht van de gemeente Schoonhoven door de VVV samengesteld. Heeft u nog geen toeristiche stadsgids ontvangen of bent u door uw voorraad heen, neem dan contact met ons op: http://citymanagementschoonhoven.nl/nl/contact

Onder de noemer ‘samenwerken loont’ heeft Citymanagement Schoonhoven een samenwerkingsverband tussen de diverse Schoonhovense evenementenorganisaties opgericht. Onlangs heeft er een eerste bijeenkomst met deze evenementenorganisaties plaatsgevonden.  

Inmiddels zijn er dertien organisaties die zich hebben aangemeld bij het samenwerkingsverband. Uitgebreide vermelding via de website en nieuwsbrief van Citymanagement Schoonhoven, collectieve evenementenverzekering, kennisuitwisseling, gebruik van paviljoen, banieren, beachflags en publicatie in kranten en tijdschriften zijn een aantal van de beoogde voordelen voor de aangesloten evenementenorganisaties. Daarnaast verwachten we bij de vorming van de K5-gemeente de belangen van de evenementenorganisaties, vanuit dit samenwerkingsverband, optimaal te kunnen behartigen. 

Wilt u ook deelnemen aan dit samenwerkingsverband neem dan contact met ons op, zie contactgegevens: http://citymanagementschoonhoven.nl/nl/contact

 

In opdracht van Citymanagement Schoonhoven wordt er een project uitgevoerd voor het optimaliseren van het cruisetoerisme in de stad. Naar aanleiding van een eerder onderzoek in 2014 is gebleken dat er nog vele kansen liggen voor de stad met betrekking tot deze specifieke vorm van toerisme. Het doel van dit project is de stad bekend te laten worden bij de cruisemaatschappijen en de cruisetoeristen. Dit wordt onder andere behaald door het ontwikkelen van arrangementen, excursies, promotionele acties en door middel van een structurele communicatievorm. Wat als gevolg heeft dat er meer toeristen de stad in trekken en er een betere wisselwerking ontstaat tussen de stad en het cruisetoerisme. Uitvoering van dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiering vanuit het Ondernemersfonds Schoonhoven.