De welvaart en het welzijn van een stad en zijn bewoners hangt af van de economie van de stad. Een sterke stadseconomie maakt een stad aantrekkelijk om in te werken en in te wonen. Als een stad zich kan onderscheiden van andere steden is het gemakkelijker om de stad te “verkopen” en dus economisch sterk te maken. De usp’s of kernwaarden van Schoonhoven moet je kennen, meten, ontwikkelen, promoten en koesteren. Waar gaat het dan om: om kunst, zilverkunst in de eerste plaats, om een historische winkelstad in de tweede plaats en om een unieke recreatielocatie aan de Lek op de derde plaats: CREATIEVE ZILVERSTAD AAN DE LEK. Het geld dat verdiend wordt door exploitatie van deze usp’s komt voor een groot deel van bezoekers. Raak je die kwijt, raakt de stad in verval. Om bezoekersaantallen vast te houden of te doen stijgen zijn allerlei marketinginstrumenten inzetbaar, maar cruciaal is een houding, een attitude jegens bezoekers, te weten gastvrijheid.   

Alle betrokken partijen, publiek en privaat, werken samen om de drie doelgroepen - bewoners, bezoekers en ondernemers - zo goed mogelijk van dienst te zijn. Belangrijk hierbij zijn strategiebepaling, het formuleren van doelstellingen en het aanbieden van de juiste ‘producten en diensten’. Dit vraagt om een goede afstemming en coördinatie van bestaande en toekomstige activiteiten. Uiteindelijk doel is Schoonhoven economisch sterk én aantrekkelijk te maken. Een stad om graag te wonen, werken en winkelen, te recreëren, te investeren en te ondernemen – een stad om trots op te zijn!

Wij zien Schoonhoven als de creatieve ZILVERSTAD aan de Lek. Deze slogan vindt u in al onze communicatie-uitingen terug. Het draait in Schoonhoven om zilver, om creativiteit en om de ligging aan de Lek. Dit zijn de drie ‘waarden’ van Schoonhoven. Bovendien vormt Schoonhoven het middelpunt tussen drie waarden: de Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard. En last but not least wijst ‘waarde’ op een vorm van gastvrijheid. Een ‘waard’ is immers een gastheer – en die rol vervullen wij graag met onze stad.